هنر نقاشی روی شیشه را ویترای می‌گویند. گاهی این شیشه مسطح بوده و تابلویی زیبا خلق می‌شود و گاه انواع ظروف شیشه‌ای، بطری‌ها، لیوان‌ها و آینه‌های كوچك و بزرگ که با هنر ویترای زیباسازی می‌شوند. تزئین ظروف شیشه‌ای با رنگ و نقاشی، هنری است كه قرن‌ها در بین ملل مختلف محبوبیت داشته است. این […]

ادامه مطلب